Onderzoek

Door onderzoek willen we erachter komen wat er aan de hand is en hoe we de situatie kunnen veranderen. Dat doen we op verschillende manieren: via observatie, met vragenlijsten, testen en via gesprekken.

Observatie

Om een goed beeld te krijgen van je kind, kijken we goed naar gedrag en communicatie. Dat begint al op de eerste dag dat jullie bij ons komen. Hoe stapt je kind bijvoorbeeld de praktijk binnen? Maakt het oogcontact, is het verlegen of juist heel aanwezig? Gedraagt je kind zich ouder of jonger dan je volgens zijn of haar leeftijd zou verwachten?

Soms observeren we je kind ook thuis of op school. Observatie blijft daarnaast belangrijk tijdens de hele periode van begeleiding of behandeling. Door te observeren kunnen we zien of er iets verandert.

Vragenlijsten en testen

Onderzoek kan ook met behulp van vragenlijsten over bijvoorbeeld het functioneren of gedrag van je kind, over de gezinssituatie of over een ander onderwerp.

Ook kunnen we een of meer testen afnemen bij je kind. We beginnen vaak met een intelligentietest, die duidelijk maakt wat de sterke en minder sterke kanten van je kind zijn, hoe het een opdracht aanpakt en of je kind een goed geheugen heeft, etc.

Gesprekken

Natuurlijk praten we met jou als ouder. Bijvoorbeeld over de omgeving  (‘systeem’ in vaktaal), zoals je gezin en school en over de ontwikkeling van je zoon of dochter. Gesprekken met de leerkracht op school of andere betrokkenen behoren ook tot de mogelijkheden. Een gesprek met je kind (of: kindgesprek) is ook altijd onderdeel van het onderzoek.

Verslag

Als het onderzoek klaar is, maken we van alle gegevens een verslag. Daarin combineren we de analyse (wat is er aan de hand) en het advies (wat heeft je kind nodig en hoe kunnen we dat geven?). De nadruk ligt niet op het stellen van een diagnose, maar op advies en praktische tips over hoe je de ontwikkeling van je kind kunt stimuleren of gedrag kunt veranderen. In een gesprek leggen we dit verder uit.

De praktijk is gesloten tot maandag 16 augustus.
Heb je een spoedvraag of is er een crisis? Neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Nieuwe aanmelding? Stuur dan een mail!