Vergoeding

Onze hulp valt onder de Jeugdwet. De vergoeding hiervoor loopt via de gemeente waarin het kind ingeschreven staat. Wij hebben contracten met de gemeente Arnhem, Lingewaard, Doesburg, Renkum, Westervoort, Duiven en Zevenaar.

Als je in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de hulp, dan heb je een verwijzing nodig van de huisarts, jeugdarts (schoolarts) of andere medisch specialist. Het wijkteam van de gemeente kan je ook verwijzen.

De vergoedingsregeling met de gemeente geldt voor alle hulp die we ouders en kinderen bieden: onderzoek, (ouder)begeleiding of behandeling. De hulp valt onder de jeugd- en opvoedhulp.

Geen verwijzing? Dan betaal je de hulp zelf. De gemeente is dan niet op de hoogte van je aanmelding.

Tarieven voor particulieren (2024)

Voor onderzoek naar onder meer gedrag, concentratie of sociale en emotionele ontwikkeling is het tarief afhankelijk van de vraag.

Betalingsvoorwaarden

Als de hulp onder de Jeugdwet (‘Jeugd- en Opvoedhulp’) valt, factureren wij rechtstreeks aan de gemeente waarmee we een contract hebben afgesloten. Het gaat dan om de gemeente waarin het kind ingeschreven staat.

In andere gevallen sturen we de rekening naar de ouders, namelijk als:

  • de hulp niet onder de Jeugdwet valt;

  • of als je kind staat ingeschreven in een gemeente waarmee wij geen contract hebben afgesloten;

  • of als je de hulp zelf wilt betalen.

Je ontvangt dan na ieder consult een factuur per e-mail. Als het gaat om een factuur voor onderzoek, dan betaal je die voordat wij het onderzoeksverslag versturen.

Afspraak afzeggen

Je kunt een afspraak tot 24 uur van tevoren afzeggen zonder kosten. Meld je je niet op tijd af, dan brengen we de gereserveerde tijd in rekening. De gemeente vergoedt dit niet.

Tarieven voor professionals

De praktijk is gesloten tot maandag 16 augustus.
Heb je een spoedvraag of is er een crisis? Neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Nieuwe aanmelding? Stuur dan een mail!