Begeleiding en behandeling

We maken gebruik van verschillende wetenschappelijk onderbouwde methodes voor begeleiding en behandeling. We combineren deze methodes en kijken ook naar mogelijkheden buiten bestaande denkkaders.

Hieronder staan de belangrijkste methodes die we gebruiken beschreven.

Cognitieve gedragstherapie

In cognitieve gedragstherapie leer je anders te denken. Je onderzoekt hoe gedachten, gevoel en gedrag samenhangen. Gedrag en gevoel worden namelijk bepaald door je gedachten – je kijkt eigenlijk door een gekleurde bril. We leren je kind zijn of haar gedachten te herkennen, te onderzoeken en waar nodig te veranderen. Daarbij doen we oefeningen met je kind, bijvoorbeeld: wat zou er gebeuren als je in deze lastige situatie terechtkomt? Of we bedenken iets waarbij je kind ondanks de angst iets toch doet (‘exposure’).

ACT

Acceptant Commitment Therapie is een vorm van cognitieve gedragstherapie die ervoor zorgt dat je psychologisch flexibeler wordt. Het doel van ACT is dus niet zozeer de klachten verminderen, maar zorgen dat je genoeg persoonlijke veerkracht hebt om lastige situaties aan te kunnen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie gaat uit van het benutten van de sterke kanten van je kind. Ook ‘hulpbronnen; vallen hieronder, dat zijn kwaliteiten of personen waar je kind op terug kan vallen. We helpen je kind om zijn of haar kwaliteiten, vaardigheden en sterke punten te ontdekken. Bij oplossingsgerichte therapie beginnen we bij wat er al goed gaat en werken we van daaruit verder.

EMDR

EMDR is een afkorting voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een methode om nare of traumatische gebeurtenissen te verwerken, via oogbeweging.

De methode is heel effectief, ook bij kinderen.

ReAttach-therapie

ReAttach-therapie is een begeleidingsmethode bij psychische klachten. Doel is meer rust en een ‘opgeruimd hoofd’. Bij ReAttach-therapie hoef je niet te praten, maar worden de hersenen getraind in het verwerken en ophalen van informatie, emoties en gebeurtenissen. Dat haalt de oorzaak van de klachten weg zodat je weer op eigen kracht verder kunt.

Zo werkt het: de therapeut ’trommelt’ met haar vingers zachtjes op de handen van je kind. Tegelijkertijd krijgt je kind makkelijke (denk)opdrachten. Die zorgen ervoor dat je kind informatie ophaalt, registreert en verwerkt. Dit gebeurt zonder dat je kind nare gebeurtenissen herbeleeft of blootgesteld wordt aan angsten. ReAttach-therapie is prettig, ontspannend en effectief. Meestal zijn 5 sessies al voldoende voor positieve verandering.

Creatieve werkvormen

We werken soms ook met creatieve opdrachten voor je kind. Bijvoorbeeld met teken- of knutselmateriaal, als beginpunt van of ondersteuning voor een gesprek. We gebruiken ook vaak een spel of spelmateriaal om op een laagdrempelige manier in contact te komen met je kind, maar ook als therapeutisch middel om  gebeurtenissen te verwerken en vaardigheden aan te leren.  

Begeleiding van de ouders

Als ouder heb je een belangrijke rol. Daarom helpen en adviseren we je bij opvoedings- en andere vragen, zoals: is dit een normale ontwikkeling van mijn kind, hoe kan ik het beste op hem of haar reageren, hoe zorg ik voor meer balans in mijn eigen leven of voor meer rust in mijn gezin? Ook hier zoeken we naar oplossingen die goed aansluiten bij de leefwereld van je kind en jullie gezin.

De praktijk is gesloten tot maandag 16 augustus.
Heb je een spoedvraag of is er een crisis? Neem dan contact op met je huisarts of de huisartsenpost.

Nieuwe aanmelding? Stuur dan een mail!