Wanneer je, je zorgen maakt over de ontwikkeling van je kind en vragen hebt over de aanpak thuis maar ook misschien op school, kan het goed zijn om dit samen met een orthopedagoog in kaart te brengen. De praktijk richt zich op kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. De klachten of problemen waarmee kinderen en ouders te maken kunnen krijgen en waarbij de praktijk hulp kan bieden, kunnen van uiteenlopende aard zijn:

 • (faal-)angst,
 • gepest worden,
 • moeite hebben met het maken van vriendjes,
 • weinig zelfvertrouwen hebben,
 • verdrietige gebeurtenis (zoals verlies van dierbare) hebben meegemaakt,
 • snel geïrriteerd zijn,
 • erg boos reageren,
 • driftbuien,
 • veel ruzie maken met anderen,
 • meeloopgedrag vertonen,
 • lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak,
 • teruggetrokken of verlegen gedrag,
 • leerproblemen,
 • moeilijk kunnen concentreren,
 • prikkelgevoelig,
 • slaapproblemen,
 • problemen met voeding,
 • onrust,
 • zindelijkheidsproblemen,
 • niet lekker in je vel zitten,
 • etc.

Als school kun je advies willen rondom een kind dat gedrag vertoont dat extra aandacht vraagt of praktische ondersteuning behoeft in de klas. Er kan een observatie gedaan worden met pedagogische adviezen, een plan van aanpak worden gemaakt, extra ondersteuning in of buiten de klas worden geboden en voorlichting aan docenten-team.