Particulier

De hulp die vanuit de praktijk wordt geboden (Jeugd- en Opvoedhulp), valt onder de Jeugdwet. De vergoeding hiervoor loopt via de gemeente waarin het kind woont. De praktijk heeft voor 2017 contracten afgesloten met de gemeente Arnhem, Lingewaard, Overbetuwe, Westervoort, Duiven en Zevenaar.

Wil je in aanmerking komen voor vergoeding van de zorg, dan is een verwijzing van de huisarts, jeugdarts (schoolarts) of specialist noodzakelijk. Ook kan je contact opnemen met de gemeente waarin je woont; de gemeente / het wijkteam kan ook verwijzen naar de praktijk. Zowel (groeps-) begeleiding, behandeling, therapie als onderzoek wordt vergoed binnen de contracten die de praktijk met gemeenten heeft.

Uiteraard blijft het ook mogelijk om zelf de zorg te betalen. In dat geval heb je geen verwijzing van de huisarts of via de gemeente nodig. De gemeente is dan niet op de hoogte van je aanmelding. Bij het zelf betalen van de zorg worden onderstaande tarieven gehanteerd:

Intake: € 80,- (60 minuten)

Consult: € 80,- (45-60 minuten)

(Individuele begeleiding / behandeling / therapie, ouderbegeleiding, opvoedingsondersteuning)

Observatie en advies: € 165,-

(Inclusief observatieverslag met handelingsgerichte adviezen en toelichtingsgesprek.)

Intelligentie-onderzoek: € 495,-

(Inclusief rapportage en adviesgesprek.)

Gedrags-, concentratie- en sociaal-emotioneel onderzoek: afhankelijke van de vraagstelling.

Professionals

Standaardtarief (consultatie professionals): per uur  € 85,-

Themabijeenkomsten / workshops / lezingen: in overleg

Supervisie en intervisie professionals: in overleg

Training (Sociale vaardigheden, faalangstreductie, TOM, brugklastraining): in overleg

Betalingsvoorwaarden

De praktijk factureert rechtstreeks aan de gemeente waarmee een contract is afgesloten indien de zorg valt binnen Jeugd- en Opvoedhulp en dus wordt vergoed. Wanneer de zorg hier buiten valt, of het gaat om een niet-gecontracteerde gemeente of je wil zelf betalen, dan wordt er rechtstreeks aan de cliënt gefactureerd. Na ieder consult ontvang je dan een factuur per email. De factuur voor onderzoek voldoe je voordat het onderzoeksrapport verstuurd wordt.

De praktijk draagt geen verantwoordelijkheid voor het wel of niet vergoed krijgen van de behandeling door de gemeente.

Annuleren afspraak

Een gemaakte afspraak kan tot 24 uur van te voren zonder kosten worden afgezegd (telefonisch of per email). Indien dit niet gebeurt, wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Deze te laat afgezegde afspraak komt dan niet voor vergoeding door gemeente in aanmerking.