Onderzoek

Soms heb je als ouder vragen over het functioneren van je kind. Bijvoorbeeld als je kind leer- of gedragsmoeilijkheden laat zien maar er geen duidelijk aanwijsbare reden voor is. Geen enkel kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en onderzoek kan zinvol zijn om inzicht te krijgen in het ontstaan van de problemen. Zo kan bijvoorbeeld duidelijk worden wat de oorzaak is van leer- of gedragsmoeilijkheden, wat de school en ouders van een kind mogen verwachten, maar ook welke sterke kanten en vaardigheden een kind bezit. Binnen de praktijk worden er geen diagnoses gesteld. Met behulp van de uitkomsten van de onderzoeken wordt een verslag gemaakt met concrete handelingsadviezen.

Onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Er wordt gebruik gemaakt van vragenlijsten, testen en observaties. Daarnaast kunnen er gesprekken met de leerkracht of andere betrokkenen plaatsvinden. De testen bestaan uit kleine opdrachten en er is voldoende tijd voor pauze. Gedurende de afname van de test wordt het kind geobserveerd en leert de onderzoeker het kind kennen. De uitslagen van testen kunnen goed worden aangevuld met deze informatie en observaties. De uitkomsten van het onderzoek worden na de testdagen verwerkt, zodat een analyse en advies geformuleerd kan worden. Je krijgt handelingsgerichte adviezen die erop gericht zijn de ontwikkeling van je kind te stimuleren en het leren of gedrag te optimaliseren. Er volgt een toelichtingsgesprek waarin het verslag met ouders wordt besproken.

Vaak wordt een intelligentietest als startpunt genomen. Een intelligentietest geeft duidelijkheid over de sterke en minder sterke kanten van je kind, maar ook over hoe je kind een opdracht aanpakt. Daarnaast geeft het o.a. informatie over het geheugen van je kind. De afname duurt 1 dagdeel (ongeveer 3 uur). Als deze aangevuld moet worden met verder psychologische testen / onderzoek zal een onderzoeksdag 2 dagdelen in beslag nemen (ongeveer 6 uur), meestal verdeeld over 2 dagen.