De praktijk richt zich niet alleen op begeleiding van kinderen maar biedt ook begeleiding van ouders en/of verzorgers.

Begeleiding en behandeling kind

Tijdens een begeleidings- of behandeltraject wordt er gebruik gemaakt van verschillende (wetenschappelijk onderbouwde) methoden, trainingen, werkvormen en middelen. Hierbij kun je denken aan gesprekken, creatief materiaal, spel, etc. Er wordt altijd gekeken wat er bij je kind en jullie gezin past. Binnen de begeleiding / behandeling is er specifieke aandacht voor de kwaliteiten van je kind en hoe je kind deze kan inzetten op verschillende momenten. Een begeleidings- of behandeltraject heeft meestal een kortdurend karakter. Er vinden regelmatig evaluatiemomenten plaats met de ouders en het kind.

Opvoedingsondersteuning en ouderbegeleiding

Tijdens het proces van opvoeden, kom je als ouder verschillende vragen tegen: Is dit een normale ontwikkeling voor mijn kind, hoe kan ik het beste op mijn kind reageren, hoe creëer ik meer balans in mijn leven als ouder en mens, hoe zorg ik voor meer rust? Soms is een adviesgesprek al voldoende om verder op weg te komen. Vaak wordt echter gebruikt gemaakt van een begeleidingstraject. Een begeleidingstraject heeft meestal een kortdurend karakter waarin we samen op zoek gaan naar mogelijke oplossingen die aansluiten bij de leefwereld van je kind en jullie gezin.

ReAttach therapie

ReAttach is een begeleidingsvorm bij psychische klachten, gericht op het verbeteren van het verwerken van informatie, emoties en gebeurtenissen. De methode is geschikt voor zowel volwassenen als kinderen. Door Reattach ervaren zij een “opgeruimd hoofd” en meer rust. Er worden minder problemen en klachten ervaren in het dagelijks functioneren waardoor er ruimte ontstaat voor groei en ontwikkeling. Reattach is onder andere in te zetten bij:

-Als praten niet helpt of bij moeite met praten over problemen

-Stress / geen overzicht / “vol hoofd”

-Angst en paniek (o.a. faalangst, hoogtevrees, angst voor donker, etc.)

-Depressieve klachten / neerslachtigheid

-Traumaverwerking

-Teruggetrokken gedrag / onzekerheid

-Prikkelbaar / kort lontje / boosheid

-Niet lekker in je vel zitten

-Piekeren

ReAttach is een methode waarbij je niet hoeft te praten. De hersenen worden getraind in het verwerken en ophalen van informatie, emoties en gebeurtenissen. Zo worden de oorzaken van de klachten verwerkt en word je weer in je eigen kracht gezet. Tijdens een sessie worden spanning en emoties gereguleerd door licht getrommel op de handen. Tegelijkertijd krijg je makkelijke denkopdrachten. Deze denkopdrachten zorgen er voor dat je informatie ophaalt, registreert en verwerkt. Dit gebeurt zonder dat je nare gebeurtenissen herbeleeft of blootgesteld wordt aan angsten. De meeste mensen ervaren ReAttach als prettig en ontspannend. Het is een laagdrempelige, bewezen effectieve methode. Gemiddeld zijn 5 sessies voldoende voor een meetbaar positieve verandering.