Binnen de praktijk gelden de Algemene voorwaarden NVO zoals die door de NVO zijn opgesteld.